Artikelen door beheer

Effectief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met behulp van een AdviesApp

De akkerbouw staat voor verschillende uitdagingen. Eén daarvan is het optimaal gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing op het juiste moment en in de juiste verhoudingen en hoeveelheden. Dit is met name belangrijk met het oog op de kosten en het milieu. Vanuit milieuperspectief zijn er steeds strengere eisen rondom gewasbeschermingsmiddelen.

Voedselverspilling tegengaan? Houdt je data vers

Het tegengaan van (grootschalige) voedselverspilling is een van de belangrijkste uitdagingen in de gehele voedselindustrie, ook voor jou. Alleen al in Nederland verspillen huishoudens zo’n 110 tot 165 kilo voedingswaren per jaar, ongeveer een derde van hun voedsel. Daarbovenop gooit de voedingsindustrie gemiddeld voor 2 miljard euro aan voedsel weg. Met andere woorden, voedselverspilling is een serieus probleem. En dan hebben we het alleen nog over Nederland.

Voedselfraude aan banden gelegd met Big Data

Gesjoemel in de voedselindustrie is voor jou, veel andere bedrijven in de keten en de overheid een hoofdpijndossier. Je wilt juist de risico’s rondom voedselfraude zoveel mogelijk beperken. Frauduleuze praktijken, zoals bijvoorbeeld onjuist etikettering en het zonder vermelding vervangen van duurdere ingrediënten door goedkopere, blijven echter aan het licht komen.

Duurzame Olympische prestaties verdienen duurzame bloemen

Onze Olympische sporters presteerden fantastisch in Rio. Ook al waren er dieptepunten, de mooie momenten staan duurzaam in ons sportgeheugen gegrift. Bij het warme onthaal bij terugkomst op Schiphol ontvingen de Olympiërs een mooie bos bloemen. Maar werden die duurzame Olympische prestaties hiermee ook geëerd met duurzame bloemen? De Nederlandse sierteelt sector is met de Sustainable Sourcing Scan in ieder geval de goede weg ingeslagen.

Crisismanagement en de strijd voor voedselveiligheid: wat heeft EHEC ons geleerd?

“In de zeldzame situaties dat de veiligheid van groenten of fruit in het geding is, dan moeten we elkaar snel weten te vinden en snel kunnen handelen op basis van gedegen kennis. Als het om voedselveiligheid gaat is kennisdeling essentieel.” Peter Verbaas werkzaam in het domein van voedselveiligheid binnen het GroentenFruit Huis, blikt vijf jaar na de uitbraak terug op de EHEC-crisis in 2011. Welke belangrijke lessen hebben we getrokken als het gaat om crisismanagement in versketens? En welke rol speelt kennisdeling hierin?